Парцел в с.Горна Василица | Marshall Immo
Loading Maps logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb
slider-thumbsliderslider

Парцел в с.Горна Василица

7,618 Евро

Описание на имота

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (дворно място) с площ от 1 400 кв.м (хиляда и четиристотин кв.м), съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-340 (шести за имот номер триста и четиридесет), в кв. 44 (четиридесет и четвърти) по регулационния план на с. Горна Василица, махала Гледжова община Костенец, ведно с построената в имота ПАЯНТОВА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, както и заедно с всички приращения и подобрения в имота.


Детайли на имота

  • Размер на имота: 1,400 m2
  • Property Lot Size: 1,400 m2

Характеристика на имота


добави в любими